Page 15 - 20.07_RICH_PatikaMagazin_165x236
P. 15

Emésztési  az emésztőenzimek a táplálékkal elkevered- en is az emésztési zavar, zsíros székletürítés,
     ni és alkotóelemeire bontani. Savcsökken- teltségérzés megmarad, szintén forduljunk
     tővel való együttes alkalmazása fokozza az szakorvoshoz. Fontos, hogy az esetleges
     enzimpótló hatásosságát, bizonyos esetek- hasmenés mennyiségét, jellegét is figyeljük,
 zavarok: mikor  ben kellemetlen bélgázosság, haspuffadás is amely jelezheti, hogy emésztési és felszívó-
     előfordulhat, ezek enyhítésére szimetikon al- dási zavar együttesen jelentkezik.
 és hogyan kezelhetjük  kalmazása ajánlott. A szükséges dózist egyé-
     nileg kell meghatározni a beteg állapotától
     függően, amelyhez súlyosabb esetekben kér- Panaszok megelőzése
 magunkat? jük szakorvos segítségét. Relatív enzimhiány
     esetén bátran mehetünk a gyógyszertárba, Bármilyen gyógyszeres terápia előtt elsősor-
     orvosi ellátás nem szükséges. A panaszok ban helyes életmódra törekedjünk, fontos a
 A hasnyálmirigy egy összetett szerv külső említett enzimek termelődése zavart szen- többszöri ismétlődése esetén, azonban ke- táplálkozás és a testmozgás helyes kombi-
 elválasztású (exokrin) és belső elválasztású ved, ezáltal emésztési és ennek következté- ressük fel háziorvosunkat.  nációja. A megfelelő diétával elkerülhetjük
 (endokrin) funkcióval. 90%-a exokrin felada- ben felszívódási elégtelenség alakul ki. a hasnyálmirigy gyulladás kialakulását, és
 tot lát el, ami az étel emésztéséhez és fel- jelentős életminőség javulást érhetünk el.
 szívódásához szükséges ionok és enzimek 1. A lipáz hiányakor a zsírok lebontásának  Mikor forduljunk orvoshoz? Ne fogyasszunk túl sok zsíros ételt, inkább a
 termelését jelenti. A maradék 10% végzi az  elégtelensége miatt zsíros, híg széklet ala- „mediterrán” típusú (főleg zöldségek, hal és
 endokrin funkciót, az anyagcserét szabályozó  kul ki. Szakorvoshoz kell fordulni, ha az emészté- fehér húsok fogyasztása) étkezést kövessük,
 hormonok (pl. inzulin) termelését. 2. Ha proteázhiány van, megnő a bélrendszeri  si zavar spontán, normális étkezés során is minden nap elég rostot is vigyünk be a szer-
 gyulladások rizikója, jelentkezik vagy testsúlycsökkenés lép fel, vezetünkbe.
 A külső elválasztású rész naponta kb. 1-1,5 l 3. Az amiláz termelődésének elégtelensé- ugyanis nagy valószínűséggel a hasnyálmi-
 hasnyálmirigy nedvet termel, amely az alap- ge pedig hasmenést okoz az emésztetlen  rigy nem termel elég emésztőenzimet, ami  Dr. Szemes Kata – Prof. Dr. Hegyi Péter
 vető enzimeket tartalmazza: lipázt, amely  szénhidrátok jelenléte miatt. abszolút enzimhiányra, azaz hasnyálmirigy  Pécsi Tudományegyetem, I.sz.
 a zsírok lebontásáért felel, amilázt, ami a  betegségre utal. Ha az enzimpótlást követő- Belgyógyászati Klinika
 szénhidrátokat bontja le és proteázokat (pl. A fentiek ismeretében szintén enzimhiány-
 tripszint), amelyek a fehérjék lebontását vég- ra utalhatnak az alábbi tünetek: étkezés
 zik. Ezek az enzimek feltétlenül szükségesek utáni görcsös fájdalom, belek gázossága,
 a táplálék lebontásához. haspuffadás, teltségérzet. Az előbbi tünetek
 akkor is jelentkezhetnek, ha az enzimek ter-
 melésével nincs probléma, viszont a bevitt
 Az enzimhiány jellemzőbb tünetei táplálék többszöröse a megszokottnál, vagyis
 hiába van megfelelő enzimtermelés, a kevés
 Vannak olyan hasnyálmirigy betegségek (pl. mennyisége miatt mégis a hiányát érzékeljük.
 krónikus hasnyálmirigy gyulladás, cisztás Ilyen leggyakrabban nagyobb családi ebéd
 fibrózis, hasnyálmirigy tumor, hasnyálmirigy vagy lakodalom esetén fordul elő, amelyben  Document ID: KEDP/DAC5YT, Lezárás dátuma: 2019.05.10.
 eltávolítása utáni állapot), amelyekben a fent főleg a zsíros ételekből fogyasztottak sokat.
 Ezekben az állapotokban lehetőségünk van a
 hasnyálmirigy enzimeit gyógyszeresen pótol-
 ni, amely az említett tüneteket megszünteti.


 Mikor ne forduljunk orvoshoz?

 Nem minden esetben kell közvetlenül
 gasztroenterológus szakorvoshoz fordulni.
 Relatív enzimhiányról beszélünk, ha a pana-
 szok enyhék, és csak nagyobb, zsíros étke-
 zést követően jelentkeznek. Ebben az eset-
 ben a vény nélkül kapható enzimpótló szerek
 segíthetnek.
                                       www.dipankrin.hu
 A hasnyálmirigy enzimpótló készítményt
 mindig étkezés közben vegyük be, így tudnak  120 mg pankreász-por tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. (A szénhidrátokon belül a keményítő lebontását segíti.) Egészségpénztári kártyára kapható.
              Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály:+36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu.
                                          15
 14    A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
           VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!


  Dipankrin_fekvo165x118.indd  1                       2019. 05. 10.  10:38:33
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20