Page 13 - 20.07_RICH_PatikaMagazin_165x236
P. 13

Összefoglalva:             A cukorbetegek számára fontos
     Sajnos sok cukorbeteg nincs tisztában a dia- • az alapbetegség folyamatos kezelése,
     bétesz veszélyeivel és nem jár rendszeresen • a láb bőrének megfelelő ápolása,
     gondozásra. Időben elvégzett vizsgálatokkal • a védőcipő, ortézis használata.
     a neuropátia és következményei felfedezhe-
     tők, a szövődmények esélye prognosztizálha- Ezeknek a szabályoknak a betartásával meg
     tó és az már a betegeken múlik, hogy kellő lehetne előzni a lábsebek kialakulását. Ezek
     gondossággal, odafigyeléssel törődik-e saját a lábelváltozások ugyanis típusosan nem fáj-
     betegségével.             nak, így könnyen hanyagolja mindenki.
 A diabétesz                             Dr. Mecseky László
                              Diabétesz-Láb Szövetség elnöke
 talaján kialakuló                     Diabétesz-Láb Szakambulancia
                               Budapest, Debrecen, Miskolc,
 lábszövődmények                            Balassagyarmat megelőzhetőek!


 Magyarországon közel 1.000.000 diagnosz- se, a kóros talpi nyomáspontok mielőbbi te-
 tizált cukorbeteg él, és sokan vannak, akik hermentesítése és a sérülékeny láb védelme
 nem is tudnak betegségükről. egyedi cipő és lábágy használatával. A lábon
 lévő sebek kialakulása megelőzhető, ha a
 A cukorbetegséghez gyakran társul az ideg- cukorbetegség gyógyszeres kezelése és a
 rostok károsodása a végtagokon, az ún. diéta betartása mellett időben megtörténik a
 neuropátia. Ennek következménye a láb de- lábak gondos állapotfelmérése és az orvosi
 formálódása, a talpon a túlterhelési pontok utasításoknak megfelelően történik a láb– és
 megjelenése, amelyeket a bőrkeményedé- a bőrápolás. A bőrkeményedések eltávolítá-
 sek jeleznek. Az idegkárosodás miatt a bőr sa rendszeres időközökben szakember se- SEB VAGY PATTANÁS?
 szárazzá válik, gyakran gombás fertőzéssel gítségével végtagmentő, nem túlzás, hogy
 együtt járó veszélyes körömelváltozások is akár életmentő is lehet (ezt nevezik orvosi  ®
 kialakulnak. pedikűrnek). A cink-hialuronát rendszeres  CURIOSA A MEGOLDÁS!
 használatával a bőr sokkal ellenállóbbá te-
 További tünetek a fokozott szaruréteg terme- hető a külső behatásokkal szemben. Segít- Hialuronáttal, a bor nélkülözhetetlen alkotóelemével.
         ˝
 lés, a verejték elválasztás zavara, valamint ségével a talp túlterhelési pontjain kialakult
 a bőrben lévő hialuronát mennyiségének bőrkeményedések felpuhíthatók, eltávolítá-
 drasztikus csökkenése, ami miatt a bőr igen suk könnyebbé válik. Így a kritikus terhelési  www.curiosa.hu
 sérülékennyé válik. pontokon a fekélyesedés esélye minimálisra
 csökkenthető.
 A cukorbetegek bőrében a hialuronát szint
 közel nullára csökken és ez független az A Diabétesz-Láb Ambulanciákon egyre több he-
 életkortól! lyen van lehetőség arra, hogy a diabetológus,
 infektológus, sebész, érsebész, traumatoló-
 A neuropátia következménye még az érzéket- gus, ortopédsebész, ortopédcipő készítő és
 lenség, a fájdalomérzet teljes kiesése. Emiatt az orvosi lábápoló, gyógytornász együttes
 a beteg nem veszi észre a kisebb sérüléseket, munkája eredményekét a beteg bevonásával
 nem érzi az ütéseket. Ezek az észrevétlen minél több cukorbeteg végtagját megment-
 sérülések vezetnek a fekélyek kialakulásá- sék az amputációtól.
 hoz. Az idegkárosodás mellett a hajszálerek
 viselkedése is módosul, sőt a bőr szerkezete Megfelelő lábápolással lehetőség van a se-
 is megváltozik. A cukorbetegek lába fokozott bek megelőzésére, hozzáértő orvosi keze-
 odafigyelést, mindennapos ápolást igényel! léssel a kialakult sebek begyógyíthatóak és a
 Fontos a bőr és körömelváltozások kezelé- kiújulás is megelőzhető. Cink-hialuronát tartalmú orvostechnikai eszköz. Gyártó: Richter Gedeon Nyrt.
    1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032, drugsafety@richter.hu
    CE 0483 Document ID: KEDP/DADQY2, Lezárás dátuma: 2020.09.17.
                                          13
 12    A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!  Curiosa Print_30_15_165x118_2020szept.indd  1                2020. 09. 17.  14:19:46
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18