Page 12 - 20.07_RICH_PatikaMagazin_165x236
P. 12

Összefoglalva:             A cukorbetegek számára fontos
                                                    Sajnos sok cukorbeteg nincs tisztában a dia- • az alapbetegség folyamatos kezelése,
                                                    bétesz veszélyeivel és nem jár rendszeresen • a láb bőrének megfelelő ápolása,
                                                    gondozásra. Időben elvégzett vizsgálatokkal • a védőcipő, ortézis használata.
                                                    a neuropátia és következményei felfedezhe-
                                                    tők, a szövődmények esélye prognosztizálha- Ezeknek a szabályoknak a betartásával meg
                                                    tó és az már a betegeken múlik, hogy kellő lehetne előzni a lábsebek kialakulását. Ezek
                                                    gondossággal, odafigyeléssel törődik-e saját a lábelváltozások ugyanis típusosan nem fáj-
                                                    betegségével.             nak, így könnyen hanyagolja mindenki.
     A diabétesz                                                                       Dr. Mecseky László
                                                                             Diabétesz-Láb Szövetség elnöke
     talaján kialakuló                                                               Diabétesz-Láb Szakambulancia
                                                                              Budapest, Debrecen, Miskolc,
     lábszövődmények                                                                       Balassagyarmat     megelőzhetőek!


     Magyarországon közel 1.000.000 diagnosz- se, a kóros talpi nyomáspontok mielőbbi te-
     tizált cukorbeteg él, és sokan vannak, akik hermentesítése és a sérülékeny láb védelme
     nem is tudnak betegségükről.      egyedi cipő és lábágy használatával. A lábon
                         lévő sebek kialakulása megelőzhető, ha a
     A cukorbetegséghez gyakran társul az ideg- cukorbetegség gyógyszeres kezelése és a
     rostok károsodása a végtagokon, az ún. diéta betartása mellett időben megtörténik a
     neuropátia. Ennek következménye a láb de- lábak gondos állapotfelmérése és az orvosi
     formálódása, a talpon a túlterhelési pontok utasításoknak megfelelően történik a láb– és
     megjelenése, amelyeket a bőrkeményedé- a bőrápolás. A bőrkeményedések eltávolítá-
     sek jeleznek. Az idegkárosodás miatt a bőr sa rendszeres időközökben szakember se-   SEB VAGY PATTANÁS?
     szárazzá válik, gyakran gombás fertőzéssel gítségével végtagmentő, nem túlzás, hogy
     együtt járó veszélyes körömelváltozások is akár életmentő is lehet (ezt nevezik orvosi        ®
     kialakulnak.              pedikűrnek). A cink-hialuronát rendszeres    CURIOSA A MEGOLDÁS!
                         használatával a bőr sokkal ellenállóbbá te-
     További tünetek a fokozott szaruréteg terme- hető a külső behatásokkal szemben. Segít- Hialuronáttal, a bor nélkülözhetetlen alkotóelemével.
                                                       ˝
     lés, a verejték elválasztás zavara, valamint ségével a talp túlterhelési pontjain kialakult
     a bőrben lévő hialuronát mennyiségének bőrkeményedések felpuhíthatók, eltávolítá-
     drasztikus csökkenése, ami miatt a bőr igen suk könnyebbé válik. Így a kritikus terhelési        www.curiosa.hu
     sérülékennyé válik.          pontokon a fekélyesedés esélye minimálisra
                         csökkenthető.
     A cukorbetegek bőrében a hialuronát szint
     közel nullára csökken és ez független az A Diabétesz-Láb Ambulanciákon egyre több he-
     életkortól!              lyen van lehetőség arra, hogy a diabetológus,
                         infektológus, sebész, érsebész, traumatoló-
     A neuropátia következménye még az érzéket- gus, ortopédsebész, ortopédcipő készítő és
     lenség, a fájdalomérzet teljes kiesése. Emiatt az orvosi lábápoló, gyógytornász együttes
     a beteg nem veszi észre a kisebb sérüléseket, munkája eredményekét a beteg bevonásával
     nem érzi az ütéseket. Ezek az észrevétlen minél több cukorbeteg végtagját megment-
     sérülések vezetnek a fekélyek kialakulásá- sék az amputációtól.
     hoz. Az idegkárosodás mellett a hajszálerek
     viselkedése is módosul, sőt a bőr szerkezete Megfelelő lábápolással lehetőség van a se-
     is megváltozik. A cukorbetegek lába fokozott bek megelőzésére, hozzáértő orvosi keze-
     odafigyelést, mindennapos ápolást igényel! léssel a kialakult sebek begyógyíthatóak és a
     Fontos a bőr és körömelváltozások kezelé- kiújulás is megelőzhető.          Cink-hialuronát tartalmú orvostechnikai eszköz. Gyártó: Richter Gedeon Nyrt.
                                                   1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032, drugsafety@richter.hu
                                                   CE 0483 Document ID: KEDP/DADQY2, Lezárás dátuma: 2020.09.17.
                                                                                         13
     12                                              A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!                                                 Curiosa Print_30_15_165x118_2020szept.indd  1                2020. 09. 17.  14:19:46
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17