Page 11 - 20.07_RICH_PatikaMagazin_165x236
P. 11

A láz  A nagy lépés: a lázmérő felfedezése     A 20. században hatalmas fejlődésen ment
 története –  az ördögtől való? át tudásunk a lázról, de ehhez nagyon sok
     mindenre szükség volt. Egyebek mellett fel-
     fedezték a vírusokat és a mikrobákat, és a 19.
     század közepén megjelent az a lázmérő, amit
     már a mindennapi orvosi gyakorlatban is le-
     hetett használni.
 A láznak nagy jelentőséget tulajdonítottak,
 Hippokratész egyenesen azt mondta: „Ha  Az orvostudomány ma úgy véli, hogy a láz
 meglenne a hatalmam a láz előállítására,  több különböző betegség tünete, a szervezet
 minden betegséget meg tudnék gyógyítani”.  védekező reakciója. A 37-38 °C közötti testhő-
 Természetét azonban még sokáig nem is- mérsékletet hőemelkedésnek, a 38 °C felettit
 merték fel, Galénosz (129-216?), az antikvitás  pedig láznak nevezzük. A jelenlegi protokoll
 A láz talán az egyik legrégebbi jele a beteg- egyik legismertebb és legképzettebb orvosa  szerint csak az utóbbit kell csillapítani, főleg
 ségnek, története olyan hosszú, mint az em- például önálló betegségnek tekintette a lázat.  akkor, ha rossz a beteg közérzete.
 beriségé. Évszázadokon keresztül azt hitték,  V. É.
 gonosz szellemek okozzák, és ennek megfe- Avicenna (980-1037), a középkori muszlim  Források: jouranofinfection.com, theatlantic.com
 lelően próbálták kezelni – nem túl eredmé- gondolkodás egyik legnagyobb alakja, a mo-
 nyesen.  dern nyugati orvostudomány megteremtője
 úgy gondolta, hogy a láz „a szívben fellobbanó
 Az emberek évezredeken át rettegtek a láztól, külső hőség, ami az artériákon és az ereken
 nem is alaptalanul. A magas láz ugyanis sok- eljut a test különböző részeibe”. Ez a nézet
 szor valóban nagyon súlyos, gyakran halálos sokáig uralkodó maradt, bár a 18. századtól a
 betegséget jelzett, például tüdőgyulladást. lázat már inkább a fertőzés káros mellékter-
 Az antibiotikumok felfedezése előtt nem volt mékének tekintették. Sok száz éven át min-
 sok esély arra, hogy ezekből a betegségekből dent megtettek az enyhítésére, de a kísérle-
 valaki felgyógyul, így a láz félelmetes „rém” tek nem nagyon voltak eredményesek.  EZER MÓD A MEGFÁZÁSRA, EGY A KILÁBALÁSRA
 maradt. Ráadásul kiismerhetetlen volt: miért
 fázik a lázas beteg? Miért van az, hogy néme-
 lyik magas lázzal rendelkező beteg beavat- Kísérletek a lázcsillapításra
 kozás nélkül is meggyógyul, míg máskor egy
 kevésbé lázas páciens állapota romlik? A rómaiaknak legalább három olyan temp- túlöltöztem
 lomuk volt, ahol a láz istenéhez imádkoztak,        alulöltöztem
 akinek amuletteket hagytak ott, hogy megbé-
 A misztikus láz  kítsék. A középkorban kántálással, elixírek-
 kel és ördögűzéssel próbálták csillapítani a
 A legrégebbi civilizációknak – egyiptomi, me- lázat. A 18. században volt egy olyan elkép-
 zopotámiai, kínai, indiai és görög – kiterjedt zelés is, hogy a test hőmérsékletének emel-
 anatómiai és fiziológiai ismereteik voltak kedését a szervezet kiegyensúlyozatlansága
 ugyan, a magas testhőmérsékletről mégis okozza. Ezt úgy próbálták orvosolni, hogy a
 azt gondolták, hogy gonosz szellem váltja pácienst „megszabadították a mérgektől” –
 ki. Sok ókori – főleg görög – orvos azonban érvágással, vagy olyan szerek alkalmazásá-
 hitt a láz gyógyító erejében, sőt a hőterápiát val, amelyek hányást, izzadást vagy hasme-
 is alkalmazták, bizonyos esetekben eredmé- nést okoztak.
 nyesen.

    A mi lázcsillapítónk
    Generációk óta
                                      w
                                      www.kalmopyrin.hu
                                       w
                                        .k
                                       w
                                          yr
                                           in.hu
                                        almop
               Kalmopyrin® 500 mg acetil-szalicilsav tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út
               19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032, drugsafety@richter.hu Document ID:KEDP/DAC87V, Lezárás dátuma: 2019. 06. 25.
             A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL
 10       A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT! 11
  Kalmopyrin165x118_LAZ_2019jun.indd  1                    2019. 06. 25.  8:56:44
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16